DODAJ DO WYCENY WYBRANY SPRZĘT MEDYCZNY

Audiometr w badaniach słuchu dla kierowców

Badania związane z testem słuchu dla kierowców (na prawo jazdy).
 
Pytanie: Jakie warunku musi spełnić Ośrodek Medycyny Pracy, aby zgodnie z normami Polski i EU, przeprowadzić test słuchu dla kierowców?
 
Są dwie ważne normy które ośrodek musi spełniać, aby przeprowadzać testy słuchu na kierowców pojazdów mechanicznych.
 
1. Norma EN 60645 (polska norma: PL 60645-1) dotyczy urządzenia, czyli audiometru. Tylko audiometry z możliwością przeprowadzenia testów progowych przewodnictwa powietrznego oraz przewodnictwa kostnego mogą być wykorzystywane do testów dla kierowców. 
 
2. Norma EN ISO 8253-1 (polska norma: PL ISO 8253-1) dotyczy placówki – ośrodka badań, który może przeprowadzać testy badania słuchu dla kierowców. Aby przeprowadzić badanie słuchu na egzamin dla kierowców, nie tylko urządzenie – audiometr musi spełniać odpowiednią normę. Również ośrodek, który przeprowadza badania zobowiązany jest do spełnienia odpowiedniej normy. Norma EN ISO 8253-1 (polska norma: PL ISO 8253-1) związana jest z warunkami w jakich przeprowadzane jest badanie słuchu: odpowiednio wygłuszone pomieszczenie (rekomendowana jest kabina ciszy).  Norma ta również mówi o przeprowadzającym badanie – musi to być wykwalifikowany technik z certyfikatem do przeprowadzania testów słuchu. 
 
 
Share this post