Tylko personel medyczny może przeprowadzać badania audiometrem – wyłącznie pod nadzorem lekarza

AUDIOMETRY generują serię bodźców i drgań oraz wyznaczają szereg parametrów dotyczących badań słuchu u człowieka.  AUDIOMETRY są przeznaczone do użytku wyłącznie przez personel medyczny, pod nadzorem i wyłącznie zgodnie ze wskazówkami lekarza.  AUDIOMETR nie jest przeznaczony do stosowania na zewnątrz, ani w warunkach innych niż te zalecane w instrukcji obsługi urządzenia. NIE wolno używać przetworników

Continue reading »