DODAJ DO WYCENY WYBRANY SPRZĘT MEDYCZNY

Tylko personel medyczny może przeprowadzać badania audiometrem – wyłącznie pod nadzorem lekarza

AUDIOMETRY generują serię bodźców i drgań oraz wyznaczają szereg parametrów dotyczących badań słuchu u człowieka. 

AUDIOMETRY są przeznaczone do użytku wyłącznie przez personel medyczny, pod nadzorem i wyłącznie zgodnie ze wskazówkami lekarza. 

AUDIOMETR nie jest przeznaczony do stosowania na zewnątrz, ani w warunkach innych niż te zalecane w instrukcji obsługi urządzenia. NIE wolno używać przetworników (słuchawek do przewodnictwa powietrznego / kostnego głośników, itp.), które nie zostały skalibrowane z audiometrem. To mogłoby mieć negatywy wpływ na wyniki przeprowadzanych badań audiometrycznych (audiometrii). 
 
Audiometr powinien być umieszczony w bezpiecznej pozycji, aby zapobiegać upadkom, które mogą powodować uszkodzenia sprzętu medycznego lub szkody dla pacjenta albo użytkownika.

 

Share this post