Audiometr Resonance – jakież to proste! Italian design w ochronie zdrowia.

Badanie audiometrem Resonance jest intuicyjne i proste do wykonania jednak interpretację wyników badania i decyzję o podjęciu leczenia podejmuje lekarz. Przed wykonaniem badań audiometrycznych personel medyczny ocenia symptomy opisane przez pacjenta.  Obowiązkiem personelu medycznego jest określenie predyspozycji do badań audiometrycznych.  Audiometru nie powinno się stosować w przypadku, gdy istnieje prawdopodobieństwo wpływu na rezultat badania. NIE

Continue reading »