Audiometr Resonance. Badanie słuchu? Jakież to proste.

Audiometr Resonance – jakież to proste! Italian design w ochronie zdrowia. Badanie audiometrem Resonance jest intuicyjne i proste do wykonania jednak interpretację wyników badania i decyzję o podjęciu leczenia podejmuje lekarz. Przed wykonaniem badań audiometrycznych personel medyczny ocenia symptomy opisane przez pacjenta. Obowiązkiem personelu medycznego jest określenie predyspozycji do badań audiometrycznych. Audiometru nie powinno się

Continue reading »

Wideootoskop Macroview

Videootoskop Macroview Badanie otoskopowe stanowi zazwyczaj podstawę diagnostyki w laryngologii, otolaryngologii, a także w podstawowej opiece zdrowotnej i przy stosowaniu aparatów słuchowych. W obrazowaniu otoskopowym poszukujemy jak największych powiększeń i maksymalnego pola widzenia, ostrości obrazu, a także i wygody stosowania. video otoskop   Szczytem osiągnięć techniki i wiodącym rozwiązaniem na rynku jest otoskop MacroView produkcji Welch Allyn.

Continue reading »

Stetoskop

Stetoskop – na części pierwsze… Każdy stetoskop zbudowany jest standardowo z takich samych elementów: oliwek, liry, drenu (przewodu akustycznego) oraz głowicy – każdy z tych elementów może mieć różne parametry techniczne, do jego wykonania mogły być wykorzystane materiały mniej lub bardziej opowiadających indywidualnym potrzebom użytkownika. Poniżej przedstawiono kilka elementów, na które warto szczególnie zwrócić uwagę.

Continue reading »