DODAJ DO WYCENY WYBRANY SPRZĘT MEDYCZNY

Audiometr Resonance. Badanie słuchu? Jakież to proste.

Audiometr Resonance – jakież to proste! Italian design w ochronie zdrowia.

IMG_1977 audiometr resonnace
Badanie audiometrem Resonance jest intuicyjne i proste do wykonania jednak interpretację wyników badania i decyzję o podjęciu leczenia podejmuje lekarz.
Przed wykonaniem badań audiometrycznych personel medyczny ocenia symptomy opisane przez pacjenta.
Obowiązkiem personelu medycznego jest określenie predyspozycji do badań audiometrycznych.
Audiometru nie powinno się stosować w przypadku, gdy istnieje prawdopodobieństwo wpływu na rezultat badania.
NIE należy umieszczać urządzenia w miejscach, w których może być on narażony na zlanie wodą lub innymi cieczami. Nie należy przykrywać audiometru przedmiotami, które uniemożliwiałyby cyrkulację powietrza w trakcie jego działania.
Wszystkie akcesoria, części zamienne, itp. muszą być oryginalne i zamówione od producenta lub autoryzowanego dystrybutora w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta oraz prawidłowego działania audiometru.
Z audiometru należy przechowywać, a także korzystać z niego, w warunkach temperatury, ciśnienia i wilgotności określonych w instrukcji obsługi konkretnego audiometru.

  

Share this post