DODAJ DO WYCENY WYBRANY SPRZĘT MEDYCZNY

Wideootoskop Macroview

otosko welch allyn video

Videootoskop Macroview

Badanie otoskopowe stanowi zazwyczaj podstawę diagnostyki w laryngologii, otolaryngologii, a także w podstawowej opiece zdrowotnej i przy stosowaniu aparatów słuchowych. W obrazowaniu otoskopowym poszukujemy jak największych powiększeń i maksymalnego pola widzenia, ostrości obrazu, a także i wygody stosowania.

vide otoskop

video otoskop

 

Szczytem osiągnięć techniki i wiodącym rozwiązaniem na rynku jest otoskop MacroView produkcji Welch Allyn. A dzięki dodatkowemu zastosowaniu cyfrowej głowicy z odpowiednim oprogramowaniem komputerowym mamy w pełni funkcjonale narzędzie od obrazowania zewnętrznego kanału słuchowego z całą paletą nowych możliwości.

Share this post