Dodaj do wyceny – jak to działa?

Medyczny Katalog pozwala na szybkie  dodanie do wyceny wybranych urządzeń i aparatury. W odpowiedzi otrzymacie Państwo ofertę i w razie zainteresowania przygotowana zostanie faktura proforma. Wybierając diagnostyczny sprzęt medyczny nie musisz wychodzić z domu albo biura – coraz więcej lekarzy i pacjentów przed pojęciem decyzji zakupowych porównuje parametry dostępnych urządzeń albo aparatury medycznej. Dzięki takim naszemu

Continue reading »

Otoskop i Audiometr w praktyce lekarza

Otoskop i Audiometr tonalny w praktyce lekarza. Metoda podstawowego badania słuchu – audiometr tonalny (przewodnictwo powietrzne oraz przewodnictwo kostne):  Zanim personel medyczny przeprowadzi test słuchusprawdzany jest stan zewnętrznych przewodów słuchowychza pomocą urządzenia: otoskop. Celem badania jestupewnienie się czy w przewodach słuchowych nie znajdują sięciała obce (np. nadmiar woskowiny) oraz czy uszy są w staniestosownym do przeprowadzenia testu.Należy upewnić się

Continue reading »

Audiometr Resonance. Badanie słuchu? Jakież to proste.

Audiometr Resonance – jakież to proste! Italian design w ochronie zdrowia. Badanie audiometrem Resonance jest intuicyjne i proste do wykonania jednak interpretację wyników badania i decyzję o podjęciu leczenia podejmuje lekarz. Przed wykonaniem badań audiometrycznych personel medyczny ocenia symptomy opisane przez pacjenta. Obowiązkiem personelu medycznego jest określenie predyspozycji do badań audiometrycznych. Audiometru nie powinno się

Continue reading »

Wideootoskop Macroview

Videootoskop Macroview Badanie otoskopowe stanowi zazwyczaj podstawę diagnostyki w laryngologii, otolaryngologii, a także w podstawowej opiece zdrowotnej i przy stosowaniu aparatów słuchowych. W obrazowaniu otoskopowym poszukujemy jak największych powiększeń i maksymalnego pola widzenia, ostrości obrazu, a także i wygody stosowania. video otoskop   Szczytem osiągnięć techniki i wiodącym rozwiązaniem na rynku jest otoskop MacroView produkcji Welch Allyn.

Continue reading »

Stetoskop

Stetoskop – na części pierwsze… Każdy stetoskop zbudowany jest standardowo z takich samych elementów: oliwek, liry, drenu (przewodu akustycznego) oraz głowicy – każdy z tych elementów może mieć różne parametry techniczne, do jego wykonania mogły być wykorzystane materiały mniej lub bardziej opowiadających indywidualnym potrzebom użytkownika. Poniżej przedstawiono kilka elementów, na które warto szczególnie zwrócić uwagę.

Continue reading »

Audiometr WiFi (Bluetooth) bezprzewodowy Tonalny z ekranem dotykowym

Audiometr WiFi – Mobilność – Design – Innowacja  wszystko w jednym urządzeniu – audiometrze R17a. M.R.S. Rezonans to włoski (z Mediolanu) doświadczony dostawca rozwiązań diagnostycznych do oceny słuchu. Najnowszy audiometr jaki został zaprezentowany na kongresie EUHA 2015 to model R17a z innowacyjnym panelem – ekranem dotykowym. Urządzenie gwarantuje maksymalną mobilność, dużą wewnętrzną pamięć niezbędną do wykonania badań audiometrycznych. Audiometr wifi

Continue reading »

Audiometr Resonance – jakież to proste! Italian design w ochronie zdrowia.

Badanie audiometrem Resonance jest intuicyjne i proste do wykonania jednak interpretację wyników badania i decyzję o podjęciu leczenia podejmuje lekarz. Przed wykonaniem badań audiometrycznych personel medyczny ocenia symptomy opisane przez pacjenta.  Obowiązkiem personelu medycznego jest określenie predyspozycji do badań audiometrycznych.  Audiometru nie powinno się stosować w przypadku, gdy istnieje prawdopodobieństwo wpływu na rezultat badania. NIE

Continue reading »

Tylko personel medyczny może przeprowadzać badania audiometrem – wyłącznie pod nadzorem lekarza

AUDIOMETRY generują serię bodźców i drgań oraz wyznaczają szereg parametrów dotyczących badań słuchu u człowieka.  AUDIOMETRY są przeznaczone do użytku wyłącznie przez personel medyczny, pod nadzorem i wyłącznie zgodnie ze wskazówkami lekarza.  AUDIOMETR nie jest przeznaczony do stosowania na zewnątrz, ani w warunkach innych niż te zalecane w instrukcji obsługi urządzenia. NIE wolno używać przetworników

Continue reading »

Audiometr w badaniach słuchu dla kierowców

Badania związane z testem słuchu dla kierowców (na prawo jazdy).   Pytanie: Jakie warunku musi spełnić Ośrodek Medycyny Pracy, aby zgodnie z normami Polski i EU, przeprowadzić test słuchu dla kierowców?   Są dwie ważne normy które ośrodek musi spełniać, aby przeprowadzać testy słuchu na kierowców pojazdów mechanicznych.   1. Norma EN 60645 (polska norma:

Continue reading »