Audiometr WiFi (Bluetooth) bezprzewodowy Tonalny z ekranem dotykowym

Audiometr WiFi – Mobilność – Design – Innowacja  wszystko w jednym urządzeniu – audiometrze R17a. M.R.S. Rezonans to włoski (z Mediolanu) doświadczony dostawca rozwiązań diagnostycznych do oceny słuchu. Najnowszy audiometr jaki został zaprezentowany na kongresie EUHA 2015 to model R17a z innowacyjnym panelem – ekranem dotykowym. Urządzenie gwarantuje maksymalną mobilność, dużą wewnętrzną pamięć niezbędną do wykonania badań audiometrycznych. Audiometr wifi

Continue reading »

Audiometr Resonance – jakież to proste! Italian design w ochronie zdrowia.

Badanie audiometrem Resonance jest intuicyjne i proste do wykonania jednak interpretację wyników badania i decyzję o podjęciu leczenia podejmuje lekarz. Przed wykonaniem badań audiometrycznych personel medyczny ocenia symptomy opisane przez pacjenta.  Obowiązkiem personelu medycznego jest określenie predyspozycji do badań audiometrycznych.  Audiometru nie powinno się stosować w przypadku, gdy istnieje prawdopodobieństwo wpływu na rezultat badania. NIE

Continue reading »

Tylko personel medyczny może przeprowadzać badania audiometrem – wyłącznie pod nadzorem lekarza

AUDIOMETRY generują serię bodźców i drgań oraz wyznaczają szereg parametrów dotyczących badań słuchu u człowieka.  AUDIOMETRY są przeznaczone do użytku wyłącznie przez personel medyczny, pod nadzorem i wyłącznie zgodnie ze wskazówkami lekarza.  AUDIOMETR nie jest przeznaczony do stosowania na zewnątrz, ani w warunkach innych niż te zalecane w instrukcji obsługi urządzenia. NIE wolno używać przetworników

Continue reading »

Audiometr w badaniach słuchu dla kierowców

Badania związane z testem słuchu dla kierowców (na prawo jazdy).   Pytanie: Jakie warunku musi spełnić Ośrodek Medycyny Pracy, aby zgodnie z normami Polski i EU, przeprowadzić test słuchu dla kierowców?   Są dwie ważne normy które ośrodek musi spełniać, aby przeprowadzać testy słuchu na kierowców pojazdów mechanicznych.   1. Norma EN 60645 (polska norma:

Continue reading »