Otoskop i Audiometr w praktyce lekarza

Otoskop i Audiometr tonalny w praktyce lekarza. Metoda podstawowego badania słuchu – audiometr tonalny (przewodnictwo powietrzne oraz przewodnictwo kostne):  Zanim personel medyczny przeprowadzi test słuchusprawdzany jest stan zewnętrznych przewodów słuchowychza pomocą urządzenia: otoskop. Celem badania jestupewnienie się czy w przewodach słuchowych nie znajdują sięciała obce (np. nadmiar woskowiny) oraz czy uszy są w staniestosownym do przeprowadzenia testu.Należy upewnić się

Continue reading »

Audiometr Resonance. Badanie słuchu? Jakież to proste.

Audiometr Resonance – jakież to proste! Italian design w ochronie zdrowia. Badanie audiometrem Resonance jest intuicyjne i proste do wykonania jednak interpretację wyników badania i decyzję o podjęciu leczenia podejmuje lekarz. Przed wykonaniem badań audiometrycznych personel medyczny ocenia symptomy opisane przez pacjenta. Obowiązkiem personelu medycznego jest określenie predyspozycji do badań audiometrycznych. Audiometru nie powinno się

Continue reading »

Wideootoskop Macroview

Videootoskop Macroview Badanie otoskopowe stanowi zazwyczaj podstawę diagnostyki w laryngologii, otolaryngologii, a także w podstawowej opiece zdrowotnej i przy stosowaniu aparatów słuchowych. W obrazowaniu otoskopowym poszukujemy jak największych powiększeń i maksymalnego pola widzenia, ostrości obrazu, a także i wygody stosowania. video otoskop   Szczytem osiągnięć techniki i wiodącym rozwiązaniem na rynku jest otoskop MacroView produkcji Welch Allyn.

Continue reading »