DODAJ DO WYCENY WYBRANY SPRZĘT MEDYCZNY
Audiometr Sibelsound Oprogramowanie W50 [520-660-000]

Audiometr Sibelsound Oprogramowanie W50 [520-660-000]

Oprogramowanie do Audiometrów serii Sibelsound 400 – obsługuje modele: SS400 A/AM/AO/AOM/AOM+ Audiometr – Program Komputerowy drukowanie bezpośrednio do drukarki za pośrednictwem portu USB przesył informacji z wewnętrznej bazy danych urządzenia do komputera komunikację z komputerem w czasie rzeczywistym. Do Audiometrów Sibelsound. Made in Spain.

SKU: 638.

SIBELMED W50 to zaawansowane oprogramowanie do przeglądania, przechowywania, transferu, analizy i wprowadzania testów audiometrycznych w środowisku Microsoft Windows® z następującymi funkcjami:

Zarządzanie różnymi bazami danych pacjentów
• Pobieranie danych z testów audiometrycznych z audiometrów SIBELSOUND 400 i AC50
• Ręczne wpisywanie danych z testów wykonanych przy pomocy innych audiometrów
• Wyświetlanie równych typów testów audiometrycznych
Diagnozy:
   (COUNCIL, IMSS MEXICO, ELI, SAL, KLOCKHOFF, MOH i inne…)
• Wybór różnych parametrów diagnozy
Wykresy z testów
Porównywanie testów jednego pacjenta
• Adaptowalne raporty
• Wydruki raportów z testów
• Usuwanie testów z pamięci urządzenia 

Waga 1 kg