DODAJ DO WYCENY WYBRANY SPRZĘT MEDYCZNY
Spirometr Datospir Touch EASY T

Spirometr Datospir Touch EASY T

PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

• Dwa tryby pracy: podstawowa opieka medyczna, medycyna pracy, 

• Trzy rodzaje przetworników: turbina, Fleisch, jednorazowe (szczegóły w tabeli nr 2)

• Program kontroli jakości spirometrii

• Możliwość podłączenia do Internetu w celu przekazywania danych oraz zdalnej diagnostyki

• Możliwość dodatkowego podłączenia modułów: pulsoksymetr, MIP MAP, Sniff, elektroniczna stacja pogodowa.


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/customer/www/medyczny-sklep.com/public_html/wp-content/themes/theretailer/woocommerce/single-product/meta.php on line 15
SKU: 864. Kategoria: .

PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

Dwa tryby pracy: podstawowa opieka medyczna, medycyna pracy, 

Trzy rodzaje przetworników: turbina, Fleisch, jednorazowe (szczegóły w tabeli nr 2)

Program kontroli jakości spirometrii

Możliwość podłączenia do Internetu w celu przekazywania danych oraz zdalnej diagnostyki

Możliwość dodatkowego podłączenia modułów: pulsoksymetr, MIP MAP, Sniff, elektroniczna stacja pogodowa.

 

Charakterystyka produktu:

• wyświetlacz dotykowy o wysokiej rozdzielczości

• wbudowana drukarka termiczna

• ładowane akumulatory

• 2 tryby pracy: podstawowa opieka medyczna, medycyna pracy, 

• Program kontroli jakości spirometrii: ocena jakości badań, weryfikacja dokładności, program kalibracyjny

• Możliwość dodatkowego podłączenia modułów: pulsoksymetr, MIP MAP, Sniff, elektroniczna stacja pogodowa

• Baza danych umożliwia zapis 3000 wyników badań z wykresami

• Badania: FVC, VC, MVV, bronchodilatacja, bronchokonstrykcja

• Równoczesne wyświetlanie wykresów F/V oraz V/T

• wykresy graficzne ułatwiające badanie dzieci w trybie pediatrycznym

• wyświetlanie pomocy

• wbudowany czujnik temperatury

• połączenie poprzez USB, BLUETOOTH lub ETHERNET*

• interooperacyjność zgodna z HL7 (spirometria CDA)**

• przystosowane do telemedycyny

• możliwość uruchamiania urządzenia wyłącznie poprzez wpisanie PIN (zgodnie ze standardami europejskimi dotyczącymi ochrony danych, 95/46/EC).

*Ethernet: połączenie z internetem w celu przesłania wyników badań e-mailem do zdalnej diagnostyki

**HL7: Health Level Seven to międzynarodowy standard interoperacyjności danych w systemie informacji medycznej (poprzez oprogramowanie W20s)

System kontroli jakości spirometrii

Datospir Touch wyposażony jest w automatyczną funkcję kontroli jakości spirometrii, zgodne z rekomendacją Narodowego Programu Edukacyjnego Płuca i Zdrowie (National Lung & Health Education Program – NLHEP)

Monity QC: pomagają technikowi w odpowiednim instruowaniu pacjenta podczas badania w celu uzyskania najwyższej jakości spirometrii do badania. Pod koniec próby na monitorze pojawia się informacja nt. akceptowalności badania.

Stopnie QC: Pod koniec badania pojawi się informacja o jego stopniu poprawności w skali od A do F, która będzie wskazywała wiarygodność wyników w odniesieniu do kryteriów NLHEP.

Program weryfikacji dokładności ATS/ERS 2005 zaleca okresowe sprawdzanie pojemności spirometra. Aby sprawdzić, czy pomiary przetwornika są prawidłowe, spirometr został wyposażony w prostą procedurę weryfikacyjną, którą można przeprowadzić w ciągu kilku sekund, jeśli tylko zajdzie taka potrzeba.

OPCJONALE MODUŁY

 

Pulsoksymetr. Datospir touch można rozbudować o moduł przeznaczony do kontroli saturacji (Sp02) i krzywej pletyzmograficznej. Opcja ta pozwala na niezależny pomiar SpO2 lub podczas badania spirometrycznego. Umożliwia również wizualizację fali pletyzmograficznej w czasie rzeczywistym, a także okazjonalne pomiary saturacji (SpO2) i pulsu (PR) w trybie pracy ciągłej (do 8 godzin), co umożliwia monitoring OSAS.

Elektroniczna stacja pogodowa to moduł, który umożliwia spirometrowi pomiar ciśnienia atmosferycznego oraz wilgotności powietrza. Datospir Touch posiada standardowo wbudowany termometr kontrolujący temperaturę otoczenia.

Bronchokonstrykcja

Opcjonalny moduł umożliwia wykonanie bronchokonstrykcji przy użyciu Datospir Touch. Urządzenie umożliwia przeprowadzenie badania na dwa różne sposoby:

– metoda ciągła (zwykła) – polega na podawaniu pacjentowi określonej ilości leku w określonym czasie

– metoda skrócona – polega na podawaniu pacjentowi określonej ilości wdechów leku w odpowiednim stężeniu.

MIP-MEP i SNIFF

MIP MEP to badanie wydolności układu oddechowego pacjenta, w którym porównuje się maksymalne ciśnienie generowane przy wdechu (MIP) jak również podczas wydechu (MEP). Datospir można wyposażyć w zewnętrzny moduł MIP MEP, który pozwala na pomiar w zakresie ±295 hPa (up to ±300 cmH2O) zarówno podczas wdechu, jak i wydechu, wskazując szereg danych, które mogą być samodzielnie konfigurowane przez lekarza. Czujnik nosowy SNIFF umożliwia pomiar maksymalnego ciśnienia przy oddychaniu nosowym.

 

Oprogramowanie SIBELMED W20s

Oprogramowanie SIBELMED W20s to wszechstronne narzędzie umożliwiające transfer danych, analizę, przechowywanie i rejestrację danych spirometrycznych na komputerach z systemem operacyjnym Microsoft Windows®.

Oprogramowanie współpracuje ze wszystkimi spirometrami DATOSPIR w czasie rzeczywistym lub opóźnionym, w zależności od charakterystyki spirometru. Oprogramowanie umożliwia między innymi:

–       Zarządzanie danymi pacjenta

–       Badanie FVC, VC, MVV

–       Badanie Bronchoditatacyjne

–       Podgląd wykresów F/V oraz V/T

–       Wybór parametrów

–       Wybór autodiagnozy

–       Wykres trendów pacjenta

–       Ustawienie wydruków raportów

–       Wyświetlanie graficzne z funkcją zachęty dla dzieci i dorosłych

–       Rejestrację SpO2 oraz MIP MEP

–       Oprogramowanie jest kompatybilne z HL7 (spirometria CDA).

 

DATOSPIR TOUCH  – zaprojektowany, by spełnić wszystkie Twoje oczekiwania

Funkcja

Medycyna pracy

Podstawowa opieka medyczna

Diagnostyka

FVC

X

X

X

VC

X

X

MVV

X

X

Bronchodilatacja

X

X

X

Bronchokonstrykcja

O

O

X

Wybór parametrów i   wykresów (spersonalizowany)

X

X

X

Równoczesne   wyświetlanie wykresów F/V oraz V/T

O

O

X

Nakładające się próby

X

X

X

Wykresy w formacie   ATS/ERS

X

X

X

Zapis/wydruk 3 prób

X

X

Wydruk 3 PRE prób   (parametry i wykresy)

X

X

Kontrola jakości   spirometrii

X

X

Pomoc dostępna z   każdego poziomu obsługi urządzenia

X

X

X

Sygnał dźwiękowy   informujący o zakończeniu próby

X

X

X

Wskaźnik czasu badania

X

X

X

Wskaźnik objętości

X

X

X

Graficzna zachęta dla   dzieci

X

X

Kontrola czasu badania

X

X

X

Diagnoza Millera

X

X

X

Diagnoza: Snider, Kory   & Lyons

X

X

X

Diagnoza NLHEP   (Ferguson)

X

X

X

Diagnoza ATS/ERS   (Pellegrino)

X

X

X

Import danych pracy z   oprogramowania*

X

X

X

Eksport danych do HIS   (Health Information System – System Informacji Medycznej)

X

X

X

Pogram kalibracyjny

X

X

X

Program autodiagnostyczny   urządzenia

X

X

X

X – dostępne   O – opcja  — – niedostępne

* dostępne od 2012 roku

 

Tryb Medycyna Pracy (OP) – zaprojektowany dla przychodni medycyny pracy oraz firm ubezpieczeniowych. Umożliwiają szybkie i proste badania FVC oraz Bronchodilatacyjne, ułatwiając wykrycie chorób płuc spowodowanych szkodliwymi warunkami pracy.

Tryb Podstawowa Opieka Medyczna (PC) – stworzony dla przychodni podstawowej opieki medycznej. Przeprowadza główne testy spirometryczne przy użyciu interaktywnej pomocy, aby uzyskać wyniki o jakości zbliżonej do badań przeprowadzanych w specjalistycznych placówkach. Pomaga w wykryciu najbardziej powszechnych problemów z oddychaniem, takich jak astma czy POChP.

Tryb Diagnostyczny (DG) – zaprojektowany specjalnie dla ośrodków zajmujących się diagnostyką i leczeniem chorób płuc. To najbardziej rozbudowana, pełna wersja diagnostyczna spirometru.

 

DATOSPIR TOUCH modele spirometrów

 

Modele

Easy

Diagnostic

 

D

T

F

D

T

F

Przetworniki

Jednorazowe

X

O

O

X

O

O

Turbina

O

X

O

O

X

O

Fleisch

O

O

X

O

O

X

Tryb pracy

Podstawowa opieka   medyczna

X

X

X

X

X

X

Medycyna pracy

X

X

X

X

X

X

Diagnostyka

X

X

X

Baza danych

Baza danych > 1000   badań z wykresami

X

X

X

Baza danych > 3000   badań z wykresami

O

O

O

X

X

X

Oprogramowanie

Licencja –   oprogramowanie spirometryczne W20s*

X

X

X

X

X

X

Połączenia / Interoperacyjność

USB z drukarką   zewnętrzną i PC

X

X

X

X

X

X

Ethernet

O

O

O

O

O

O

HL 7 (spirometria   CDA)**

O

O

O

O

O

O

Bluetooth

O

O

O

X

X

X

Moduły dodatkowe

Bronchokonstrykcja

O

O

O

X

X

X

Elektroniczna stacja   pogodowa

O

O

O

X

X

X

Pulsoksymetria

O

O

O

O

O

O

MIP MEP

O

O

O

O

O

O

Sniff

O

O

O

O

O

O

Akcesoria

Papier termiczny 110 x   50 mm

X

X

X

X

X

X

Ustnik wielokrotnego   użytku

X

X

X

X

Papierowe ustniki

X

X

X

X

Jednorazowe   przetworniki

X

X

Kabel USB do komputera   / drukarki

X

X

X

X

X

X

Klips nosowy

X

X

X

X

X

X

Kabel zasilania

X

X

X

X

X

X

Zasilanie   akumulatorowe

O

O

O

O

O

O

Strzykawka kalibrująca

O

O

O

O

O

O

Torba

O

O

O

O

O

O

X – dostępne   O – opcja  — – niedostępne

* interoperacyjność kompatybilna z HL7 (CDA) ** dostępne w 2012 roku         

 

Parametry badane przez urządzenie:

FVC / Bronchodilatacja

FVC (l), FEV1 (l), FEV1/FVC (%), PEF (l/s), FEF50%(l/s), FEF25-75% (l/s), FEV6 (l), FEV1/FEV0.5 (-), PEFT, Vext (l), FIVC (l), FIF50%, FEF50/FIF50, stopnie QC, FEV.5 (l), FEV3 (l), FEV.5/FVC (%), FEV3/FVC (%), FEV1/VC (%), FEV1/FEV6 (%), FEV1/PEF (%), FEV1/FIV1 (-), PEF/PIF (-), FEF25% (l/s), FEF75% (l/s), FEF75-85% (l/s), FET25-75 (s), FET100 (s), FIV1 (l), FIV1/FIVC (%), PIF (l/s), MTT (s), MVVInd (l/min), COPD Index (%), wiek płuc (lata)

VC

VC (l), TV (l), ERV (l), IRV (l), IC (l), Ti (s), Te (s), Tt (s), Ti/Tt (%)

MVV

MVV (l/min), Br./min (Br/min)

Bronchoconstrykcja

FVC (l), FEV1 (l), PEF (l/s), FEF25-75% (l/s), PDx

Sp02

Maximum SpO2 (%), średnia SpO2 (%), minimum SpO2 (%), SpO2 Std Dev (%), maximum PR (BPM), średni PR (BPM), minimum PR (BPM), PR Std Dev (BPM), CT90 (%), CT80 (%), CT70 (%), ODI-4, ODI-3, ODI-2, czas badania (wyświetlany w trybie: hh:mm:ss)

 

Specyfikacja techniczna

Przetworniki: Fleisch, turbina, jednorazowe

Zakres pomiaru:  przepływ 0 ± 16 l/s; objętość 0 to 10 l

Dokładność (BTPS): przepływ 5% lub 200 ml/s; Objętość: 3% lub 50ml (ATS/ERS)

Dynamiczna oporność: <1.47 hPa (<1.5 cmH20) / (l/s) przy 14 l/s

Wyświetlacz: 640 x 480 px oraz 5.7” kolorowy ekran dotykowy VGA o wysokiej rozdzielczości

Drukarka: 112 mm termiczna drukarka graficzna

Akumulatory: Ni-Mh 10.8V 2500mAh. Czas pracy: ok. 1.5h

Ilość prób dla jednego pacjenta: 8 FVC, 8 VC, 8 MVV

Warunki pracy – temperatura i wilgotność: 5do 40ºC. < 85% (bez skraplania)

Zasilanie: 100 do 240V, 50 do 60Hz

Moc: 30W

Wymiary: 195 x 270 x 100 mm

Waga: 1.7 kg

Temperatura przechowywania: -20ºC to 70ºC

Dyrektywy dot. Urządzeń Medycznych: 93/42/CEE, Klasa produktu IIa 

Standardy: EN 60601-1:2006, EN 60601-1-2:2007, EN 60601-1-6:2007, EN ISO 10993-1:2009, EN ISO 23747:2009, EN ISO 26782:2009, EN 62304:2006, EN 62366:2008, EN 1041:2008, EN 980:2008, EN ISO 14971:2009, EN ISO 9919:2009

 

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych urządzenia bez uprzedzenia.

 

 

Waga 5 kg