Wideootoskop Macroview

Videootoskop Macroview Badanie otoskopowe stanowi zazwyczaj podstawę diagnostyki w laryngologii, otolaryngologii, a także w podstawowej opiece zdrowotnej i przy stosowaniu aparatów słuchowych. W obrazowaniu otoskopowym poszukujemy jak największych powiększeń i maksymalnego pola widzenia, ostrości obrazu, a także i wygody stosowania. video otoskop   Szczytem osiągnięć techniki i wiodącym rozwiązaniem na rynku jest otoskop MacroView produkcji Welch Allyn.

Continue reading »