Tylko personel medyczny może przeprowadzać badania audiometrem – wyłącznie pod nadzorem lekarza

AUDIOMETRY generują serię bodźców i drgań oraz wyznaczają szereg parametrów dotyczących badań słuchu u człowieka.  AUDIOMETRY są przeznaczone do użytku wyłącznie przez personel medyczny, pod nadzorem i wyłącznie zgodnie ze wskazówkami lekarza.  AUDIOMETR nie jest przeznaczony do stosowania na zewnątrz, ani w warunkach innych niż te zalecane w instrukcji obsługi urządzenia. NIE wolno używać przetworników

Continue reading »

Audiometr w badaniach słuchu dla kierowców

Badania związane z testem słuchu dla kierowców (na prawo jazdy).   Pytanie: Jakie warunku musi spełnić Ośrodek Medycyny Pracy, aby zgodnie z normami Polski i EU, przeprowadzić test słuchu dla kierowców?   Są dwie ważne normy które ośrodek musi spełniać, aby przeprowadzać testy słuchu na kierowców pojazdów mechanicznych.   1. Norma EN 60645 (polska norma:

Continue reading »