Stetoskop

Stetoskop – na części pierwsze… Każdy stetoskop zbudowany jest standardowo z takich samych elementów: oliwek, liry, drenu (przewodu akustycznego) oraz głowicy – każdy z tych elementów może mieć różne parametry techniczne, do jego wykonania mogły być wykorzystane materiały mniej lub bardziej opowiadających indywidualnym potrzebom użytkownika. Poniżej przedstawiono kilka elementów, na które warto szczególnie zwrócić uwagę.

Continue reading »